No thanks

Boris Johnson to be the next Prime Minister? No thanks.